HỘP GIẤY

Hộp Carton COD D30-R25-C10

Dài 30 - Rộng 25 - Cao 10

Hộp carton COD D30-R25-C03

Dài 30 - Rộng 25 - Cao 3 cm

Hộp carton COD D25-R17-C03

Dài 25 - Rộng 17 - Cao 3 cm

Hộp Giày Vanz

Dài 31 - Rộng 14 - Cao 12