Túi Giấy Kraft Nâu

Túi Giấy Kraft Nâu BK-352512-

Cao 35 - Ngang 25 - Đáy 12

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MKL322310

Cao 32- Ngang 23 - Đáy 10

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MSB302615

Cao 30 - Ngang 26 - Đáy 15

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MSB302510

Cao 30 - Ngang 25 - Đáy 10

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MSB322310

Cao 32 - Ngang 23 - Đáy 10

Túi Giấy Kraft Nâu BK180-251807

Cao 25 - Ngang 18 - Đáy 07

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MSB201606

Cao 20 - Ngang 16 - Đáy 06

Túi giấy kraft nâu C40-N35-H15

Cao 40 - Ngang 35 - Hông 15

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MSB382612

Cao 37 - Ngang 26 - Hông 12

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MKL284114

Cao 28 - Ngang 40 - Đáy 14