TÚI GIẤY

Túi Giấy Kraft Nâu BK-352512-

Cao 35 - Ngang 25 - Đáy 12

Túi giấy kraft trắng C30-N25-H10

Cao 30 - Ngang 25 - Đáy 10

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MKL322310

Cao 32- Ngang 23 - Đáy 10

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MSB302615

Cao 30 - Ngang 26 - Đáy 15

TÚI GIẤY KRAFT TRẮNG MS292910

Cao 29 - Ngang 29 - Hông 10

TÚI GIẤY KRAFT TRẮNG MS304012

Cao 30 - Ngang 40 - Đáy 12

Túi Giấy Kraft Trắng- WK161305

Cao 16 - Ngang 13 - Đáy 5

TÚI GIẤY KRAFT TRẮNG MS201606

Cao 20 - Ngang 16 - Đáy 06

TÚI GIẤY KRAFT TRẮNG MS251807

Cao 25 - Ngang 18 - Đáy 07

TÚI GIẤY KRAFT TRẮNG MS281807

Cao 28 - Ngang 18 -Đáy 7

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MSB302510

Cao 30 - Ngang 25 - Đáy 10

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MSB322310

Cao 32 - Ngang 23 - Đáy 10

TÚI GIẤY KRAFT TRẮNG MS322310

Cao 32 - Ngang 23 - Đáy 10

Túi Giấy Kraft Nâu BK180-251807

Cao 25 - Ngang 18 - Đáy 07

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MSB201606

Cao 20 - Ngang 16 - Đáy 06

Túi giấy kraft nâu C40-N35-H15

Cao 40 - Ngang 35 - Hông 15

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MSB382612

Cao 37 - Ngang 26 - Hông 12

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MKL284114

Cao 28 - Ngang 40 - Đáy 14

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MKL303010

Cao 30 - Ngang 30 - Đáy 10

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MKL212611

Cao 21 - Ngang 26 - Đáy 11

TÚI GIẤY KRAFT NÂU MSB304012

Cao 30 - Ngang 40- Đáy 12

HỘP GIẤY

Hộp Carton COD D30-R25-C10

Dài 30 - Rộng 25 - Cao 10

Hộp carton COD D30-R25-C03

Dài 30 - Rộng 25 - Cao 3 cm

Hộp carton COD D25-R17-C03

Dài 25 - Rộng 17 - Cao 3 cm

Hộp Giày Vanz

Dài 31 - Rộng 14 - Cao 12

I-Bags

Túi Giấy IVORY I-BAGW250-381210

Cao 38 - Ngang 12 - Đáy 10

Túi Giấy Cao Cấp I-BAG-324313

Cao 32 - Ngang 43 - Đáy 13

Túi Giấy Cao Cấp I-BAG280-222611

Cao 22- Ngang 26 - Đáy 11

Túi Giấy IVORY I-BAGW250-281808

Cao 28 - Ngang 18 - Đáy 08

Túi Giấy IVORY I-BAGW250-322312

Cao 32 - Ngang 23 - Đáy 12

BAO BÌ THỨC ĂN NHANH

Túi Bánh Mì - BM271004

Túi Bánh Mì Cao 27 Ngang 10 Hông 04cm